Nasze przedszkole szansą na dobry start Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze Gimnazjum równych szans Małe kroki - duży sukces

Zajęcia dodatkowe

Nasze przedszkole szansą na dobry start

                                                  

1 września 2010 roku Przedszkole Samorządowe w Złotej otwarło  dodatkowy 20- osobowy oddział przedszkolny dla dzieci 3 i 4 letnich w ramach projektu „Nasze przedszkole   szansą na  dobry start”.

Nowopowstały oddział oferuje:

·         8-godzinną opiekę nad dziećmi (7.00-15.00)

·         naukę języka angielskiego  poprzez zabawę w grupach 10- osobowych

·         Zajęcia z logopedą ( zapobieganie wadom wymowy i korygowanie)

·         gimnastyka korekcyjna (zapobieganie wadom postawy)

·         2 posiłki dziennie ( śniadanie, obiad)

·         bezpłatne wycieczki edukacyjne w ramach zajęć

·         wyprawkę dla każdego uczestnika projektu

Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny.

 

            Na uroczystej inauguracji roku przedszkolnego 2010/2011 obecni byli : Wójt Gminy Złota Pan Tadeusz Sułek, Dyrektor ZPO w Złotej Pani Mariola Warzecha, nauczyciele przedszkola oraz rodzice.

 

            Realizacja projektu jest możliwa między innymi dzięki wsparciu finansowemu (wkład własny) Gminy Złota.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Złotej
    Zespół Placówek Oświatowych w Złotej
    ul. Parkowa 4
    28-425 Złota
  • 41-3561614

Galeria zdjęć