Historia szkoły Samorząd Uczniowski Biblioteka szkolna

O szkole

Historia szkoły

Złota, w której znajduje się nasza szkoła, położona jest w południowo – zachodniej części województwa świętokrzyskiego, w przepięknej krainie geograficznej zwanej Niecką Nidziańską. Po raz pierwszy szkołę 7-klasową w Złotej utworzono w 1936 roku. W takim stanie organizacyjnym przetrwała aż do 1940 roku, kiedy Niemcy zamknęli szkołę, a budynek przeznaczyli n a magazyn zbożowy. Dopiero w połowie kwietnia 1945 roku wznowiono naukę. Pod koniec lat pięćdziesiątych koniecznością stała się budowa nowej szkoły, którą rozpoczęto w 1962 roku., a ukończono w 1965 roku. W niezmienionym kształcie budynek dotrwał aż do 1988 roku, kiedy to dobudowano nowe skrzydło.

Funkcję kierownika szkoły w Złotej pełnili:

Jan Błaszczyk - 1918 - 1919

Kazimierz Frankiewicz – 1919 – 1924

Jan Sobieraj – 1924 – 1926

Mikołaj Półtorak – 1927 – 1952

Henryk Symber – 1952 – 1953

Henryk Gawęda – 1953 – 1954

Tadeusz Antolski – 1954 – 1960

Piotr Wajda – 1960 – 1973

Od 1973 roku dyrektorem szkoły był Stanisław Bartosik.

W latach 1984 – 1992 funkcję dyrektora pełnił Stefan Szewczyk, a następnie Stanisław Kamiński, który sprawował ją do 1998 roku.

Po nim funkcję tę objęła i pełni do dziś – Mariola Warzecha.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Złotej
    Zespół Placówek Oświatowych w Złotej
    ul. Parkowa 4
    28-425 Złota
  • 41-3561614

Galeria zdjęć