Zespół Placówek Oświatowych w Złotej
 
Hauptseite
   
 • Już po wakacjach!

  01.09.2014

  Dziś znów zabrzmiał dzwonek dla uczniów ZPO w Złotej. Po raz pierwszy w tym roku szkolnym uczniowie spotkali się w szkole, tym razem jeszcze bez książek i plecaków. Było co wspominać, w końcu trwające 2 miesiące wakacje przyniosły wiele ciekawych wydarzeń w ich życiu – może przygód, może pierwszych miłości…

  Pani Dyrektor Mariola Warzecha powitała na apelu rozpoczynającym rok szkolny 2014/2015 uczniów,  rodziców i nauczycieli. Życzyła uczniom wspaniałych wyników w nauce, nauczycielom wytrwałości, rodzicom, aby mogli być dumni ze swoich dzieci. Pani Dyrektor  wyraziła nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie wiele sukcesów. Życzyła uczniom, aby wytrwale pogłębiali wiedzę, którą na pewno wykorzystają ja w dorosłym życiu, a dzięki rodzicom i nauczycielom staną się w przyszłości wartościowymi obywatelami.

  Życzymy wszystkim w nowym roku szkolnym, aby przygoda, jaką jest zdobywanie wiedzy, wzbudziła ciekawość świata, pozwoliła zdobyć nowe umiejętności, a przy tym dostarczyła świetnej zabawy.

   

   

 • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  28.08.2014

   

   

   

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w poniedziałek 1 września 2014 r.

  Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015:

  800 – przedszkole i zerówka

  800  - Msza św.

  900 – szkoła podstawowa i gimnazjum

  Zapraszamy!

   

   

   

 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

  25.08.2014

   

  Zespół Placówek Oświatowych             Złota, dnia 22.08.2014r.

  Szkoła Podstawowa

   ul. Parkowa 4

  28-425 Złota

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  NR 1/2014

   

  I.ZAMAWIAJĄCY

   

  Szkoła Podstawowa w Złotej, ul Parkowa 4, 28-425 Złota  

  zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

   

  „Zakup oraz dostawa materiałów ćwiczeniowych i podręczników do języka angielskiego dla uczniów klasy I  Szkoły Podstawowej w Złotej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Złota”

   

  II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-

  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie do siedziby zamawiającego podręczników do języka angielskiego i materiałów ćwiczeniowych (na koszt Wykonawcy) dla uczniów klasy I szkoły podstawowej według następującego opisu:

  1.1 Nasze ćwiczenia” : (zespół autorów Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Joanna Winiecka- Nowak)-zestaw ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej-4 części-40 sztuk,

  1.2 „New English Adventure 1” autor Tessa Lochowski, Cristina Bruni- zeszyt ćwiczeń do nauczania języka angielskiego,   -40 sztuk,

  1.3 „New English Adventure 1” autor Tessa Lochowski, Cristina Bruni-podręcznik do nauczania języka angielskiego-40 sztuk.

  2.1Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe muszą być zgodne z podstawą programową.

  2.2 Materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej powinny być skorelowane       z podręcznikiem wydanym przez MEN, pt. „Nasz Elementarz”.

  3. Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i usterek.

  4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

   

  III.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

   

  05 września 2014r.

   

  IV.TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

  7 dni

  Ofertę można składać osobiście, elektronicznie lub drogą pocztową na druku zamieszczonym niżej

   

  V.KRYTERIA WYBORU OFERTY

  Najniższa cena brutto za komplet ćwiczeń oraz podręcznik (z zastosowaniem Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw- art. 22ae, pkt 5, ust. 1,2).

   

  Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły, pod adresem: www.zpozlota.edupage.org

   

  VI.OSOBA DO KONTAKTU:

  Mariola Warzecha tel. 41 3561 614

  zapytanie_ofertowe.doc

   

   

 • Termin egzaminów poprawkowych

  20.08.2014

   

  Dyrektor ZPO w Złotej i Rada Pedagogiczna informują, że egzaminy poprawkowe odbędą się

  28.08.2014 roku (czwartek)  o godzinie 9.00 .

  Prosimy o solidne przygotowanie się oraz punktualne przybycie.

   

   

 • Posiedzenie Rady Pedagogicznej

  20.08.2014

   

  Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej  posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 28.08.2014 roku (czwartek) o godzinie 13.00.

   

   

   

 • Wykaz podręczników do gimnazjum na rok szkolny 2014/2015

 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015- szkoła podstawowa

 • PÓŁKOLONIA – ogłoszenie o naborze dzieci

  30.07.2014

   

  Zespół Placówek Oświatowych w Złotej ogłasza nabór dzieci do udziału w 8- dniowej półkolonii , która odbędzie się na terenie szkoły.

   Udział dziecka w półkolonii jest bezpłatny.

  Do uczestnictwa zapraszamy dzieci w wieku 6-16 lat (klasy szkoły podstawowej i gimnazjum), których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu w KRUS(zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS).

    ZAPEWNIAMY:
   

  1. Wyżywienie: śniadanie + dwudaniowy obiad

  2. Opiekę medyczną i pedagogiczną

  3. Ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków

  4. Atrakcyjny program zajęć kulturalno – oświatowych i wycieczek krajoznawczo – turystycznych (basen, kino, ognisko,  zajęcia sportowe)       

  5.Transport podczas wycieczek

   

  Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc. Półkolonia zostanie zorganizowana po zebraniu się co najmniej 30-osobowej grupy.

  W celu zgłoszenia dziecka rodzice/opiekunowie proszeni są o wypełnienie karty zgłoszeniowej (do pobrania poniżej) oraz dostarczenie jej do biura GZEASiP w Złotej w godzinach: 7.30- 15.00 w dniach 30.07- 01.08.2014 r.

  Serdecznie zapraszamy!

   

   

  Karta_uczestnika.doc

   

   

 •       Dziękując za cały rok szkolny pełen wrażeń i sukcesów życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i ich rodzinom słonecznych, bezpiecznych wakacji,wspaniałego wypoczynku, spotkania z tajnikami przyrody, ciekawymi ludźmii wielu niezapomnianych przeżyć.

   

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

  27.06.2014

  27 czerwca w ZPO w Złotej odbyło się uroczyste  zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Rozpoczęło się ono mszą świętą w kościele parafialnym w Złotej, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie. Po mszy świętej dzieci, młodzież, grono pedagogiczne oraz rodzice udali się na salę gimnastyczną szkoły, gdzie rozpoczęła się uroczystość. Towarzyszył jej sztandar szkoły. Pani dyrektor serdecznie powitała obecnych na apelu, także przedstawiciela Urzędu Gminy w Złotej pana Ireneusza Gołuszkę i pana Pawła Bochniaka, która w imieniu Wójta Tadeusza Sułka wręczyła Paulinie Orzełek, uczennicy gimnazjum i Nikoli Szczepańskiej, uczennicy szkoły podstawowej nagrodę wójta za najlepsze wyniki w nauce . Pani Mariola Warzecha i pani Małgorzata Gołuszka rozdały świadectwa i nagrody tym uczniom gimnazjum i szkoły podstawowej, którzy w tym roku szkolnym zdobyli najwyższe wyniki w nauce i byli wzorem dla innych. 

  Wakacje zostały rozpoczęte. Do zobaczenia 1 września.

   

   

   

 • W podzięce za serce

  26 czerwca 2014 roku, dzień przed rozdaniem świadectw, klasa szósta uroczyście pożegnała się ze Szkołą Podstawową. Uczniowie pod opieką wychowawcy Ewy  Kozłowskiej przygotowali program artystyczny, który wraz z ciepłymi słowami „W podzięce za dar najpiękniejszy, za wiedzę, za serce” zadedykowali całej Radzie Pedagogicznej, Dyrekcji, Rodzicom, Gościom. W swym przedstawieniu absolwenci „wybiegli w przyszłość”. Z perspektywy czasu zauważyli, że to kim są w dużej mierze zależy od wysiłku nauczycieli . To oni zaszczepili w nich pasje, zainteresowania, przekazali wiedzę. Dziś są im za to bardzo wdzięczni.  Po występie klasy szóstej głos zabrali piątoklasiści, którzy życzyli im nowych przyjaźni i wyrozumiałych nauczycieli w gimnazjum. Ciepłych słów życzeń nie zabrakło też z ust pani Dyrektor Marioli Warzecha i pana Wójta Tadeusza Sułka.

  Po części oficjalnej odbył się skromny poczęstunek połączony z oglądaniem zdjęć z ostatnich lat spędzonych w szkole. Wszyscy bardzo dobrze się przy tym bawili. Ojej! Jak oni urośli!

   

  Zdjęcia

   

   

   

 • Wszystkie drogi prowadzą do ludzi

  25.06.2014

  Motto "Wszystkie drogi prowadzą do ludzi" znakomicie oddaje charakter uroczystości zakończenia roku szkolnego 2013/2014 klas trzecich Gimnazjum w Złotej. Absolwenci gimnazjum przedstawili lekcję „trudnej sztuki tworzenia siebie” w oparciu          o sztukę Antoine de Saint-Exuperyegoto – „Mały Książę”. Młodzi artyści odkrywali prawdę o przyjaźni i miłości oraz poczuciu odpowiedzialności za losy bliskich nam osób. Wykazali, że miłość i przyjaźń to najważniejsze wartości w życiu człowieka. Nic nie może dać ludziom tyle szczęścia, co odrobina ciepła od drugiej osoby. W dzisiejszych czasach ludzie duży nacisk kładą na pieniądze i karierę, w tej pogoni za gotówką zapominają o ważniejszych sprawach. Sukcesy nigdy nie dają nam szczęścia, jeżeli nie będziemy mieli z kim się nimi cieszyć. Czasem warto zatrzymać się i zastanowić, czy ważniejszy jest dla nas dom        i przyjaciele, czy zasoby finansowe. Zgromadzeni na uroczystości rodzice, nauczyciele, młodsi koledzy oraz przedstawiciele władz gminy w osobie Wójta pana Tadeusza Sułka  i sekretarza pana Ireneusza Gołuszki byli pod wielkim wrażeniem kunsztu i profesjonalizmu absolwentów gimnazjum. Nie obyło się bez wzruszeń, nie jedno oko uroniło łzę z powodu rozstania ze szkołą. Całości dopełniała piękna dekoracja w postaci ogrodu różanego „kwitnącego” na ulicy Parkowej 4. Uczniowie opuszczający szkołę zapoczątkowali nową tradycję - „Aleję róż absolwentów Gimnazjum w Złotej”. Chcąc zostawić po sobie ślad, zostawili  różę- „najpiękniejszą i jedyną”, która będzie rozkwitać przez lata tak, jak oni rozkwitali w tym gimnazjum pod opieką wspaniałych pedagogów.   

  Pani dyrektor Mariola Warzecha gratulowała absolwentom wspaniałego występu,   bardzo dobrych wyników w nauce, udziału w olimpiadach, turniejach i konkursach oraz zawodach sportowych, a także pierwszego miejsca w powiecie w egzaminie gimnazjalnym. Nauczycielom podziękowała za trud, zaangażowanie oraz dobrze wykonaną pracę. Rodzicom natomiast pogratulowała wspaniałych dzieci. Podziękowania i gratulacje absolwentom, nauczycielom oraz rodzicom złożył również Wójt pan Tadeusz Sułek. Część artystyczną i dekorację przygotowały wychowawczynie klas trzecich: pani Bożena Krawczyk – IIIA          i pani Grażyna Zachariasz – IIIB. Za oprawę muzyczną odpowiedzialna była pani Ewa Książek. Dla grupy 39 tegorocznych absolwentów, uczniów klas III gimnazjum było to ostatnie spotkanie w takim gronie. Życzymy im powodzenia w realizacji marzeń i planów.

   

  Zdjęcia

   

   

 • Niezwykła podróż do przeszłości

  W dniu 25 czerwca 2014 roku uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Złotej wraz z wychowawcami  uczestniczyli w pięknej lekcji historii. Zwiedzili Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.

  Podziwiali tam zabudowania z dawnych lat: domy mieszkalne, szkołę młyn, kościół, wiatraki. Oglądali też wyposażenie. Były to meble i przedmioty, których dziś już nie używamy. Dzieci były pod wrażeniem sektora dworsko – folwarcznego, w którym znajdował się spichlerz pochodzący ze Złotej. Wyjazd dostarczył wszystkim wielu miłych wrażeń

   

  zdjęcia

 • Projekty edukacyjne 2013/2014 zaliczone

  24.06.2014

  W dniach 30 maja i 3 czerwca w naszym gimnazjum odbyła prezentacja projektów edukacyjnych, realizowanych w klasach drugich w tym roku szkolnym.

  Była ona zwieńczeniem prac pięciu grup projektowych, które działały się w różnych obszarach tematycznych, prowadząc prace o charakterze badawczym, twórczym, dokumentalnym, sprawozdawczym. Działania uczniów wyzwoliły ich aktywność oraz kreatywność. Inspirowały do różnych posunięć i były znaczącym przeżyciem edukacyjnym. Gimnazjaliści pokazali widowni wytwory i materiały, które "wypracowali" – sztukę teatralną, prezentacje multimedialne, doświadczenia fizyczne, wyniki ankiet i sondaży, dane liczbowe. Świadkami przedstawienia rezultatów projektu byli uczestnicy grup projektowych i ich opiekunowie, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie klas pierwszych oraz nieliczni rodzice uczniów kl. II.

   

  Oto tematy projektów edukacyjnych:

   

  1. Jak dziś zachowaliby się bohaterowie „Zemsty” – przedstawienie współczesnej wersji fragmentów komedii A. Fredry.

  2. Od tabliczki glinianej do książki elektronicznej.

  3. Fakty i mity o coca coli.

  4. Czy z przedmiotów codziennego użytku można wykonać ciekawe przyrządy doświadczalne?

  5. Czego uczymy się poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń?

   

  Prezentacja projektów edukacyjnych dostarczyła widowni ogromną porcję wiedzy, a ponadto otworzyła drzwi do własnych poszukiwań i działań, bo była inspirująca i ciekawa. Pozwoliła gimnazjalistom wykazać się różnymi umiejętnościami i wiadomościami, pokazała ich pracowitość, inicjatywę i zainteresowania. Niewątpliwie przyniosła satysfakcję i uczniom i ich opiekunom.

   

  Zdjęcia

   

   

   

 • Nasi gimnazjaliści najlepsi w powiecie!

  Dzisiaj,  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i gminach województwa świętokrzyskiego. Nasi gimnazjaliści napisali najlepiej w powiecie pińczowskim. Gratulujemy serdecznie  zarówno uczniom jak i nauczycielom za włożony trud w nauczanie.

  Oto ranking z powiatu pińczowskiego opracowany na podstawie średnich wyników z poszczególnych przedmiotów.

  1. Złota 96,67 (21,74 + 20,03 + 13,49 + 15,05 + 26,36)
  2. Pińczów 90,87 (20,29 + 18,86 + 12,34 + 15,29 + 24,09)
  3. Działoszyce 88,98 (19,43 + 18,59 + 13,00 + 13,67 + 24,29)
  4. Michałów 87,90 (19,65 + 19,00 + 12,55 + 15,05 + 21,65)
  5. Kije 84,80 (19,10 + 16,73 + 12,08 + 13,50 + 23,39)

   

   

   

 • Urodziny Spółdzielni Uczniowskiej ,,Pszczółka"

  23.06.2014

  Spółdzielnia  Uczniowska w Złotej obchodzi  65 lat istnienia.  Z tej okazji Świętokrzyska Rada Spółdzielni Uczniowskiej uhonorowała  szkołę  pucharem a   opiekunce Spółdzielni Uczniowskiej pani Renacie Wojas wręczyła dyplom uznania za upowszechnianie idei spółdzielczości wśród dzieci i młodzieży  i wyniki gospodarcze w roku 2013.

  Pani Wojas otrzymała również dwa odznaczenia:

  1. Odznakę „Zasłużony działacz Ruchu Spółdzielczego” – przyznaną przez Krajową Radę Spółdzielczą.
  2. Odznakę Honorową „Zasłużony dla Spółdzielczości Pracy” – przyznaną przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Pracy.

  Odbiór nagród nastąpił w Kielcach 14 czerwca 2014r. podczas uroczystego spotkania opiekunów spółdzielni uczniowskich województwa świętokrzyskiego.

   

   

   

 • Rywalizowali najmłodsi

  23.06.2014

  Z inicjatywy UKS  w ramach projektu ,, Szkoła przyjazna zdrowemu żywieniu i aktywności fizycznej” zorganizowano wyjazd do Czarnocina na mecz sparingowy w mini piłce nożnej chłopców klas I -III szkoły podstawowej. Rozgrywki dostarczyły niezwykłych sportowych emocji.  Zostaliśmy przyjęci bardzo  gościnnie. Atrakcją wyjazdu  było grodzisko w Stradowie.

   

  Zdjęcia

   

   

 • Jak dobrze nam zdobywać góry….

  W dniach 16 i 17 czerwca uczniowie klas IV-VI SP w Złotej uczestniczyli w wycieczce do Pienińskiego Parku Narodowego.

  W pierwszym dniu naszej wyprawy udaliśmy się na pieszą wędrówkę po urokliwym Wąwozie Homole, później wyjechaliśmy wyciągiem krzesełkowym na Palenicę, skąd podziwialiśmy panoramę Pienin.

  Późnym popołudniem zwiedzaliśmy zamek  w Niedzicy  i wysłuchaliśmy legendy o pięknej Brunhildzie. Wieczorem pani przewodnik zaprezentowała nam góralskie stroje, które doskonale prezentowały się na naszych koleżankach i kolegach.

  Drugi dzień wycieczki przeznaczyliśmy na  zdobycie Trzech Koron.

  Wyprawa  trwała około 5 godzin. Wszyscy uczestnicy wycieczki wykazali się dobrą kondycją fizyczną i bez trudu dotarli na miejsce.

  Widok z Trzech Koron zapierał dech. Słoneczna pogoda sprawiła, że  mogliśmy zobaczyć ośnieżone szczyty Tatr. Piesza wędrówka po Pienińskim Parku Narodowym  pozostanie nam na długo w pamięci, ponieważ mogliśmy dotknąć skał, poczuć zapach górskiej flory i posłuchać śpiewu ptaków.

   

  zdjęcia

   

   

 • Podziękowanie

  14.06.2014

   Koordynator Projektu składa serdeczne podziękowanie za dwuletnią  wspaniałą współpracę w zakresie realizacji projektu ,,Kraina przedszkolaka”  Dyrekcji ZPO w Złotej, Wójtowi p. Tadeuszowi Sułkowi,  ZDZ w Busku Zdroju, nauczycielom prowadzącym zajęcia w oddziale,  paniom z obsługi przedszkola,  księgowej a przede wszystkim Rodzicom dzieci uczęszczających do ,,unijnego” oddziału.

   

   

   

 • Zakończenie projektu ,,Kraina przedszkolaka"

  13.06.2014

  Po dwóch latach, realizacja projektu ,,Kraina przedszkolaka” dobiegła końca. Grupa 24 ,,unijnych” przedszkolaków oficjalnie 13 czerwca, o godzinie 9.00  pożegnała się z murami swojego przedszkola ( przynajmniej na okres wakacji).

  Dzieci wraz z wychowawczyniami (Ewą Kozłowską, Renatą Wojas i Anną Kowalską) przygotowały krótki występ artystyczny połączony z Dniem Matki i Ojca. W odświętnych strojach zaprezentowały swoje umiejętności w obecności Wójta Gminy Złota  p. Tadeusza Sułka, dyrektora p. Marioli Warzechy, w-ce dyrektora p. Małgorzaty Gołuszka, koordynatora projektu p. Jolanty Grzywny, nauczycieli prowadzących w grupie zajęcia specjalistyczne( j. angielski –p. Renata Magdziarz, zajęcia multimedialne- p. Agnieszka Bystrzanowska oraz gimnastyka Korekcyjna- p. Marek Purchla),  a przede wszystkim w obecności swoich Rodziców, którzy nie kryli dumy ze swoich pociech.  
  Wysoki poziom występów to dowód na to, że edukacja przedszkolna ma ogromny wpływ na prawidłowy rozwój każdego dziecka.

  Oficjalnie dzieci pożegnała dyrektor szkoły, p. Mariola Warzecha oraz p. Tadeusz Sułek. Życzyli wychowankom wielu sukcesów i powodzenia w dalszych etapach edukacyjnych oraz wręczali przygotowane upominki tj. dyplomy, pamiątkowe kubeczki ze zdjęciem każdego uczestnika oraz płyty z fotograficzną relacją działań podjętych w ramach projektu.

  Na zakończenie rodzice beneficjentów projektu jako wyraz wdzięczności za opiekę i możliwość udziału w projekcie wręczyli kwiaty Dyrekcji, Wójtowi oraz dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację. Bardzo miłą słodką niespodzianką  były przygotowane przez Rodziców torty i ciasta.Dziękujemy.

   

   

  Zdjęcia

Seite: